Project Updates, Новини

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Благоевград

Представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии се включиха в информационната среща за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Американския университет в България в Благоевград.

По време на срещата бяха представени възможностите за участие в SEАкселератор – комплексна обучителна и менторска програма за подкрепа на потенциални предприемачи, която има за цел да превърне идеята в работещ бизнес. Акселератора, който ще функционира по проекта е с продължителност четири месеца, по време на които участниците ще преминат през обучения и менторски срещи с предприемачи и бизнес лидери. В заключителния етап от Акселератора, финалистите от България и Гърция ще имат възможност да представят своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори и заинтересовани страни, в рамките на заключителната конференция и брокерско събитие.