Interreg V-A
Гърция-България

Проект Трансграничен Бизнес Акселератор (с акроним „SEA“) е амбициозна трансгранична инициатива, която си поставя амбициозни цели в подкрепа на бизнеса и регионалната предприемаческа инфраструктура.

Проектни партньори

Очаквани резултати

Проекта ще подобри трансграничната среда в подкрепа на бизнеса

Основната цел на проекта е да подобри регионалната инфраструктура в подкрепа на бизнеса и да даде възможност за оползотворяване на предприемаческия потенциал на трансграничния регион посредством създаването на умения и знания за създаването на нови, стартиращи компании.

Нашия потенциал е да създаваме растеж и иновации

Инфраструктурата и наличните усуги в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион се предоставят основните от местните търговски палати и браншови организации, партньорските организации на мрежата Enterprise Europe Network, както и множество бизнес подпомагащи организации и образователни институции, популяризиращи предприемачеството сред младежите, отключвайки техния потенциал за създаване на добавена стойност и иновации в местните общности.

  • Млади предприемачи, които имат интерес към стартирането на собствен бизнес.
  • Изследователи и изследователски организации, които разполагат с резултати от научноизследователската и развойна дейност, имащи потенциал да бъдат комерсиализирани и превърнати в иновации.
  • Потенциални предприемачи с мотивация да започнат собствен бизнес;
  • Стартиращи фирми, които се нуждаят от подкрепа за развитие и растеж;
  • Съществуващи МСП с потенциал и перспективи за стартиране на нови продукти и услуги, включително вътрешните иновации и идеи, които могат да прераснат в нов бизнес проект или изцяло нов бизнес (spill-overs);
  • Експерти, ментори, обучители и професионалисти, част от регионалната система за подпомагане на бизнеса, работещи с МСП и предприемачи в трансграничния регион на двете държави.

Абонирайте се за онлайн бюлетина на проекта

Бъдете информирани Абонирайте се за онлайн бюлетина на проекта