Партньори

Американски университет в България

Американския университет България (АУБ) е единствена по рода си институция – просто си представете типичен американски университет, предлагащ образование в стил „“liberal arts““, телепортиран от Съединените щати в България. Част от многото предимства на АУБ са диплома, призната в цял свят, първокласно образование, изтъкнати преподаватели и обучение изцяло на английски език. Нашите студенти идват от повече от 40 страни и участват в множество извънкласни занимания, които правят живота в университетския комплекс още по-вълнуващ и динамичен.

Една от основните причини за висококачественото образование, което Американският университет в България предлага на своите студенти, е малкият размер на класовете, което позволява на изтъкнатите ни международни преподаватели да обръщат индивидуално внимание на обучаващите се. Завършилите АУБ се радват на успешна професионална реализация и често стават пример за подражание и лидери от регионален или дори световен мащаб.

Уеб страница: www.aubg.edu

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център - Сандански

Бизнес информационен и консултантски център (БИКЦ) – Сандански е сдружение с нестопанска цел, учредено през 1997 година по инициатива на местни предприемачи и представители на община Сандански. Организацията е създадена с консултантската помощ на германската организация GFA – International Management Consulting и с финансовата подкрепа на Deutsche Ausgleichsbank, Германия. Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с цел утвърждаване на новите ценности, подпомагане на малките и средни предприятия от региона, пропагандирането и утвърждаването на региона като модерен икономически, социален, културен и спортен център.

Уеб страница: www.bicc-sandanski.org

Търговско-промишлена палата - Еврос

Организацията е базирана в град Александруполис, Гърция и има за цел да допринася за развитието на дприемаческата екосистемата на регион Еврос. Камарата е под надзора на Министерството на регионалното развитие и е член на Централния съюз на камарите на Гърция (K.E.E.E.), Асоциацията на транспортната камара на Гърция (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) и Международната асоциация на търговско – промишлените палати. Организацията е основната връзка между държавата и фирмите, работещи и развиващи своята основна дейност в регион Еврос. Основните сфери на дейности се фокусират в пет основни сектора от местната икономика – износ, производство, търговия, услуги и туризъм. Броят на активните членове на организацията е над 8300.

Уеб страница: www.evroschamber.gr

I.A.T.A.P. (Институт за технологии и развитие на човешките ресурси)

Организацията е базирана в град Александруполис, Гърция и има за цел да допринася за развитието на дприемаческата екосистемата на регион Еврос. Камарата е под надзора на Министерството на регионалното развитие и е член на Централния съюз на камарите на Гърция (K.E.E.E.), Асоциацията на транспортната камара на Гърция (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) и Международната асоциация на търговско – промишлените палати. Организацията е основната връзка между държавата и фирмите, работещи и развиващи своята основна дейност в регион Еврос. Основните сфери на дейности се фокусират в пет основни сектора от местната икономика – износ, производство, търговия, услуги и туризъм. Броят на активните членове на организацията е над 8300.

Уеб страница: www.iatap.gr

YET

YET е организация с нестопанска цел, която подкрепя млади и бъдещи предприемачи, фокусира се върху насърчаването на иновациите, предприемачество, развитието на умения и работата в мрежа. За постигане на тези цели YET организира различни информационни и образователни семинари и работни срещи с различни гост-лектори, които се радват на широка популярност. Организацията е домакин на кръгли маси, бизнес обяди и открити събития с разнообразна аудитория (студенти, млади специалисти, бизнес мениджъри-служители, собственици на малък бизнес и др.).

Уеб страница: www.yet.ngo