Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Кърджали

Представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии се включиха в информационната среща за представян...

Continue reading

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Кърджали

Представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии се включиха в информационната среща за представян...

Continue reading