Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Хасково

На 28 септември 2022 година в конферентната зала на Хотел "Фантазия" в град Хасково се проведе заключителната информационна среща на пр...

Continue reading

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Благоевград

Представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии се включиха в информационната среща за представян...

Continue reading

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Кърджали

Представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии се включиха в информационната среща за представян...

Continue reading

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ се проведе в град Гоце Делчев

Млади хора и представители на местната предприемаческа екосистема взеха участие в информационна среща за представяне на проект „Трансгр...

Continue reading