Project Updates, Новини

SEAкселератор Ниво 1 – Еднодневни обучения в Кърджали, Хасково и Благоевград

Съвместната инициатива на Американски университет България (АУБ) и Бизнес център – Сандански, SEAкселератор – Трансграничен акселератор за бизнес идеи – Първи сезон 2022 – 2023, стартира със серия от еднодневни обучения в Кърджали, Хасково и Благоевград. В инициативата се включиха над 70 участници – ученици, студенти, стартиращи предприемачи и хора с интерес към стартирането на собствен бизнес.

Темата на обученията бе бизнес моделиране чрез бизнес модел канава. Канавата е инструмент, който позволява бързо и лесно да определите ключовите елементи на една бизнес идея.  Базира се на девет основни блока или елемента и може да бъде приложен без значение от вида или мащаба на бизнес идеята. По време на обучението, опитни преподаватели от АУБ представиха основните блокове на канавата, както и примери на канава от успешни бизнеси. В края на обучението всеки екип получи възможността да представи своята канава пред останалите участници и менторите и да получи обратна връзка и насоки. Най-активните и мотивирани участници получиха сертификати за участие и възможност да се включат в следващия етап на Акселератора – Ниво 2: Индивидуално менторство и консултации от експерти.

Предстои селекция на получените и разработени бизнес идеи. Избраните идеи и екипи ще продължат към ниво 2, в което ментори на Акселератора ще изготвят индивидуални планове за менторство и консултации на всяка бизнес идея. Целта е участниците и менторите да доразвият бизнес идеите преди Ниво 3 – SEA Bootcamps – интензивни двудневни предприемачески лагери с топ лектори и ментори от България и Гърция. В Ниво 4 участниците ще получат персонализиран коучинг, за това как да представят своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори – т.н. питчиниг.  В заключителния етап от Акселератора, финалистите от България и Гърция ще имат възможност да представят своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори и заинтересовани страни, в рамките на заключителната конференция и брокерско събитие в Благоевград през 2023 година.

SEAкселератор e инициатива, която се осъществява в рамките на проект „Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator”, акроним „SEA”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.