Project Updates, Новини

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ се проведе в град Гоце Делчев

Млади хора и представители на местната предприемаческа екосистема взеха участие в информационна среща за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в град Гоце Делчев. Проекта се реализира от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански и Американския университет в България по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

По време на срещата бяха представени възможностите за участие в SEАкселератор – комплексна обучителна и менторска програма за подкрепа на потенциални предприемачи, която има за цел да превърне идеята в работещ бизнес. Акселератора, който ще функционира по проекта е с продължителност четири месеца, по време на които участниците ще преминат през обучения и менторски срещи с предприемачи и бизнес лидери. В заключителния етап от Акселератора, финалистите от България и Гърция ще имат възможност да представят своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори и заинтересовани страни, в рамките на заключителната конференция и брокерско събитие.

За повече информация за дейностите на проекта и условията за участие в SEAкселератора може да следите Facebook страницата на инициативата тук: https://www.facebook.com/SEA-Project-108694905069716