Project Updates

Информационен ден за представяне на проект „Трансграничен бизнес акселератор – SEA“ в Хасково

На 28 септември 2022 година в конферентната зала на Хотел „Фантазия“ в град Хасково се проведе заключителната информационна среща на проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ (с акроним „SEA“), , финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 .

В рамките на събитието,  екипа на проекта представи пред концепцията на SEAкселератор – Трансграничен акселератор за бизнес идеи – Първи сезон 2022 – 2023, включително различните етапи, през които ще се проведе, а също и условията за кандидатстване.

В информационното събитие се включиха представители на местната предприемаческа система, местни и регионални власти и медии, представители на образователни институции и неправителствения сектор.

Проект SEA е съвместна инициатива на пет организации от трансграничния регион на Гърция и България, която си поставя амбициозната цел да подобри регионалната инфраструктура в подкрепа на бизнеса и да даде възможност за оползотворяване на предприемаческия потенциал на трансграничния регион посредством създаването на първия по рода си съвместен трансграничен бизнес акселератор.