SEA Акселератор

Инкубатор за стартиращи фирми

SEA e иновативен инкубатор на стартиращи фирми, който изгражда капацитет и умения в процеса по превръщането на идея в работещ бизнес. Акселератора обхваща всички етапи от избора на идеи, интензивно обучение и менторство с цел превръщането на идея в продукт или услуга, оценката на пазара, регистрацията на фирмата и представянето пред потенциални инвеститори и финансови институции. Акселераторската програма капитализира ползите от трансгрничното сътрудничество между участниците, експертите и организациите от двете страни на границата.