Το έργο SEA

Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator

Σχετικά με το SEA

Το Project SEA είναι ένα φιλόδοξο διασυνοριακό έργο που επιδιώκει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα και βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.

Στόχοι του SEA

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιώσει το περιφερειακό σύστημα υποστήριξης των επιχειρήσεων και να ενδυναμώσει το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής

Ομάδες στόχοι

Το οικοσύστημα επιχειρηματικής υποστήριξης της περιοχής (ΔΣΠ) χαρακτηρίζεται από τα περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια και τους κόμβους EEN (Enterprise Europe Network) που υποστηρίζουν υπάρχουσες επιχείρησεις με δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης

Το έργο SEA

Σχετικά με το SEA

Το Project SEA (Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator – Έξυπνος Διασυνοριακός Επιταχυντής Επιχειρηματικότητας) είναι ένα φιλόδοξο διασυνοριακό έργο που επιδιώκει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα και βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.

Η ιδέα και το σκεπτικό αυτού του έργου προέκυψαν σε διάφορες φάσεις. Η βασική ιδέα αναπτύχθηκε από τον κύριο δικαιούχο – Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου – και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία (American University in Bulgaria-AUBG), με σκοπό να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δομές επιχειρηματικής υποστήριξης και τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους. Με τη βοήθεια μιας ομάδας επαγγελματιών στον τομέα της επιχειρηματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα (προερχόμενοι από το Business Information and Consulting Center (BICC), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) και το YET (Youth | Entrepreneurship | Education | Technology) ανέπτυξαν την ιδέα για τη δημιουργία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου επιχειρηματικού επιταχυντή (SEA) που θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Η αρχική ιδέα του έργου βασίστηκε στη βαθιά γνώση του υπάρχοντος επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο εντόπισε ένα κενό στις ομάδες-στόχους που αντιμετώπισε αυτό – έλλειψη υπηρεσιών που στοχεύουν ειδικά νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις με αναξιοποίητες δυνατότητες να μετατρέψουν μια ιδέα σε επιχείρηση . Οι υφιστάμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε εδραιωμένες επιχειρήσεις ή φιλόδοξες, καινοτόμες εταιρείες, κλιμακωτές και εταιρείες με υψηλές δυνατότητες να αναβαθμιστούν κατά κύριο λόγο.

Επιπλέον, ολόκληρη η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας χαρακτηρίζεται από μια τάση φυγής -που συνεχώς βαθαίνει- τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών σε μεγάλες πόλεις (Σόφια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) ή ακόμα και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, οι νέοι επιχειρηματίες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε αυτές που υστερούν, έχουν συχνά ως σημείο εκκίνησης τη λανθασμένη αντίληψη ότι το μόνο που λείπει από την επιχειρηματική τους ιδέα είναι η χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής ανάπτυξης της Διασυνοριακής περιοχής (ΔΣΠ) και τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της COVID-19, το έργο επιδιώκει να υποστηρίξει επιχειρήσεις σε περιφερειακές και παραμεθόριες περιοχές. Με την ολοκλήρωση του έργου, η περιφέρεια GR-BG θα φιλοξενήσει τον πρώτο Έξυπνο Διασυνοριακό Επιταχυντή Επιχειρηματικότητας (Smart cross-border Entrepreneurship Accelerator – SEA), ο οποίος θα διαθέτει τόσο την επιτόπια υποδομή όσο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο/μεθοδολογία για τη λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του έργου, ο πιλοτικός κύκλος του SEA Accelerator θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την περιοχή της ΔΣΠ.

Το SEA είναι μια καινοτόμος θερμοκοιτίδα νεοφυων επιχειρήσεων που αναπτύσσει δεξιότητες σε όλη τη διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε λειτουργική επιχείρηση. Καλύπτει όλα τα στάδια, ξεκινώντας από την επιλογή ιδεών, την εντατική εκπαίδευση και την καθοδήγηση (mentoring) για τη μετατροπή της ιδέας σε προϊόν/υπηρεσία, την προσαρμογή στην αγορά, την ίδρυση της επιχείρησης, καταλήγοντας στην παρουσίαση (pitching) και την αλληλεπίδραση με πιθανούς επενδυτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ολόκληρος ο κύκλος επιτάχυνσης αναπτύσσει διασυνοριακή δικτύωση και κινητοποίηση κοινής εμπειρογνωμοσύνης για την εξυπηρέτηση ενός ισορροπημένου μείγματος επιχειρηματικών ιδεών που προέρχονται και από τις δύο χώρες.

Στόχοι του SEA

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιώσει το περιφερειακό σύστημα υποστήριξης των επιχειρήσεων και να ενδυναμώσει το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής με δεξιότητες και γνώσεις για το πώς να δημιουργηθούν νεοφυείς εταιρείες. Αυτό θα γίνει με την ίδρυση του SEA Accelerator στην περιοχή (ΔΣΠ), ο οποίος θα αξιοποιήσει την κοινή εμπειρία των δικαιούχων και των εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες. Αυτός ο βασικός στόχος εντάσσεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • arrow Περιγραφή του υπόβαθρου για τη δημιουργία του Επιταχυντή - εντοπισμός τις επιχειρηματικών δυνάμεων και των ευκαιριών σε όλη την περιοχή (ΔΣΠ)
 • arrow Δημιουργία του SEA Accelerator μέσω:
  • Επενδυτικό στοιχείο: προετοιμασία της επιτόπιας υποδομής του Επιτανυχτή - ανακαίνιση/εξοπλισμός των εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς κόμβους του (Αλεξανδρούπολη, GR και Blagoevgrad, BG) και
  • Λειτουργικό στοιχείο: ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες.
 • arrow SEA Πιλότος - παράδωση ενός πλήρους κύκλου SEA Accelerator στους δικαιούχους του
 • arrow Προετοιμασία του έδαφους για τη διατήρηση του SEA Accelerator μακροπρόθεσμα
 • arrow Συγκέντρωση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της περιοχής (ΔΣΠ) για την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του.

Πέρα από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους, το έργο SEA αναμένεται να επιτρέψει την αυτοαπασχόληση για τους νέους επιχειρηματίες και να αυξήσει τις ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας καθώς εταιρείες θα αναπτύσσονται και θα μεγαλώνουν. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του Επιτανυχτή θα επωφεληθούν από συνεδρίες με ειδικούς και εργαστήρια, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την τρέχουσα απασχολησιμότητά τους.

Τόσο η δομή SEA Accelerator όσο και το μοντέλο φάσης-πύλης (phase-gate) που θα ακολουθηθεί, μαζί με το περιεχόμενο εκπαίδευσης/καθοδήγησης, προορίζονται να είναι καινοτόμα και υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να περιλαμβάνουν μικτές ομάδες συμμετεχόντων και εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες.

Ομάδες στόχοι

Το οικοσύστημα επιχειρηματικής υποστήριξης της περιοχής (ΔΣΠ) χαρακτηρίζεται από τα περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια και τους κόμβους EEN (Enterprise Europe Network) που υποστηρίζουν υπάρχουσες επιχείρησεις με δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης. Για να ξεκλειδώσει περαιτέρω το περιφερειακό επιχειρηματικό δυναμικό, ο SEA Accelerator απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • arrow Νέοι επιχειρηματίες που έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις.
 • arrow Ερευνητές και αποτελέσματα από ερευνητικούς οργανισμούς όπου τα αποτελέσματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) έχουν τη δυνατότητα να εμπορευματοποιηθούν και να μετατραπούν σε καινοτομία, οι ερευνητικές ομάδες όμως δεν διαθέτουν επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • arrow Πιθανοί επιχειρηματίες που θα εμπνευστούν από το έργο SEA για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
 • arrow Νεοφυείς επιχειρήσεις που χρειάζονται υποστήριξη θερμοκοιτήδας & κλιμάκωσης (incubation & scale-up).
 • arrow Υφιστάμενες ΜΜΕ με δυνατότητες και προοπτικές να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των επιχειρήσεων που ενισχύουν την εσωτερική (εντός της εταιρείας) επιχειρηματικότητα, π.χ. οι εσωτερικά δημιουργούμενες ιδέες μετατράπηκαν σε ένα νέο επιχειρηματικό έργο ή μια ξεχωριστή επιχείρηση (spill-overs).
 • arrow Εμπειρογνώμονες, μέντορες, εκπαιδευτές και επαγγελματίες, μέρος του περιφερειακού συστήματος υποστήριξης των επιχειρήσεων, που συνεργάζονται με ΜΜΕ και επιχειρηματίες στην περιοχή ΔΣΠ Ελλάδας-Βουλγαρίας.