Παραδοτέα έργου SEA

Αποτελέσματα Έργου

Project SEA (Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator) is an ambitious cross-border project pursuing tangible and sustainable results built around a comprehensive work programme.

The project will strengthen and diversify the local business support ecosystem in the CB region by establishing and piloting the SEA, on the basis of the local business community needs and the collective experience of the consortium members and experts from both countries. Here are some tangible outputs:

 • arrow 5 experienced organisations and institutions of the BG-GR business support ecosystems, building on capacity and exchange of experience.
 • arrow 15 experts (both in-house and external), involved in project management, coordination and implementation in GR and BG
 • arrow 4 face-to-face coordination meetings and about 12 (twelve) online meetings of the project team
 • arrow Production and promotion of 20 motivational videos of participants in the SEAccelerator as part of the Dissemination Strategy
 • arrow 20 multidimensional events organised across the CB region
 • arrow 90 representatives from stakeholders, policymakers and potential project beneficiaries from both countries participating in the SEA background research and scoping process.
 • arrow More than 30 experts (in-house & external) involved in the preparation of training contents, methodologies and delivery packages, part of the SEAccelerator development and pilot delivery in both countries.
 • arrow 120 participants attending the SEA pre-acceleration phase in GR and BG presenting their business ideas, building their capacity, networking and exchanging experience.
 • arrow 30 business ideas by 60 potential entrepreneurs (teams/individuals) directly involved and receiving training, mentoring and coaching in the SEAccelerator pilot delivery in GR and BG; building capacity, improving knowledge, networking and receiving systematic and comprehensive support.
 • arrow 20 mature business ideas (teams/individuals) exiting the SEAccelerator on the verge of setting up start-ups, opening up new jobs in the CB area.

Πέρα από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους, το έργο SEA αναμένεται να επιτρέψει την αυτοαπασχόληση για τους νέους επιχειρηματίες και να αυξήσει τις ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας καθώς εταιρείες θα αναπτύσσονται και θα μεγαλώνουν. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του Επιτανυχτή θα επωφεληθούν από συνεδρίες με ειδικούς και εργαστήρια, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την τρέχουσα απασχολησιμότητά τους.

Τόσο η δομή SEA Accelerator όσο και το μοντέλο φάσης-πύλης (phase-gate) που θα ακολουθηθεί, μαζί με το περιεχόμενο εκπαίδευσης/καθοδήγησης, προορίζονται να είναι καινοτόμα και υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να περιλαμβάνουν μικτές ομάδες συμμετεχόντων και εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

The project will improve the regional business support system and empower the untapped entrepreneurial potential of young people in the area with skills and knowledge on how to create and develop start-up companies. The results will directly bring added value to the entrepreneurship support infrastructure and service provision systems of the CB region by:

 • arrow Enhanced entrepreneurship and business support ecosystem and infrastructure of the GR-BG CB region through the establishment of a fully-fledged SEAccelerator coming with both the tangible infrastructure and the required training content/methodology for its operation.
 • arrow Fostered entrepreneurship and entrepreneurial culture, and activated hidden potential of the CB region by a series of promotional and motivational events to underpin the SEAccelerator establishment.
 • arrow Fostered 'ownership' to the SEA by the regional stakeholders grounded on their direct involvement in the process of scoping, piloting and sustaining (both institutionally and financially) the established business support infrastructure (i.e. the SEAccelerator and the SEA Start-up Hubs and Co-working spaces). The SEAccelerator itself is the main project result, intended to be sustained beyond the project’s life and to feed the regional business support ecosystem in the long-run due to its advantages for all parties concerned.

Το έργο SEA αναμένεται να συμβάλει σε : δημιουργία αριθμού νέων επιχειρήσεων, καθώς αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον 20 πιθανές, έτοιμες προς έναρξη επιχειρήσεις (start-ups) που θα υποστηρίζονται από 20 επενδυτικά έτοιμες επιχειρηματικές ιδέες από επιχειρηματίες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση και καθοδήγηση που θα λάβουν από το SEA.

Αναμένεται πολλαπλασιασμός των επιτευχθέντων οφελών και επιπτώσεων, καθώς οι νέες νεοφυείς επιχειρήσεις θα αναπτύσσονται και θα επεκτείνονται. Ακόμη περισσότερο με τη διατήρηση του SEA Accelerator πέραν ​​από τον κύκλο του έργου, με τις υποψήφιες επιχειρηματικές ιδέες να προσελκύουν επενδύσεις μετατρέποντας τις σε start-ups, με καθεμία από αυτές να ολοκληρώνει τον κύκλο του έτους/επιταχυντή.

Επερχόμενα Παραδοτέα

Τα μελλοντικά παραδοτέα (έρευνες, στρατηγικές, μελέτες, πλατφόρμες, δίκτυα κ.λπ.) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του έργου, σε αυτή τη σελίδα.